Xuất bản 09-10-2015

Album Thánh Ca Mân Côi Dâng Mẹ 2015 – Hà Thanh Xuân

1. Ave Maria
2. Con Xin Dâng Mẹ
3. Lời Mẹ Nhắn Nhủ
4. Nguồn Cậy Trông
5. Dâng Mẹ
6. Tận Hiến Cho Mẹ
7. Chuông Chiều
8. Hoa Đời Dâng Mẹ
9. Hoan Ca Maria
10. Hoa Mân Côi