0:00

0:00

Tổng hợp Bài giảng lòng thương xót Chúa | Tháng 3/2017

Chúng tôi sẽ update liên tục, mời các bạn theo dõi hằng ngày.

Bài giảng lòng thương xót Chúa Tháng 3/2017

của Cha Giuse Trần Đình Long

bai-giang-long-thuong-xot-chua-thang-3-3017-mp3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*