Thứ Sáu Tuần Thánh 14/04/2017 – Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi Đàng Thánh Giá tại hí trường Côlôsêô