“Câu chuyện của ngài là chất liệu để viết tiểu thuyết. Con cần phải kể câu chuyện của ngài.”_ Tác giả Teresa Gutiérrez de Cabiedes bày tỏ.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: