Xuất bản 28-01-2015

Trong chương trình hôm nay chúng tôi hân hạnh trình bày với quý vị những đề tài sau đây:
• Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta tất cả mọi tội lỗi
• Chúa Giêsu vẫn đang cầu bầu cho chúng ta
• Câu chuyện những người làm vườn nho cho Chúa
• Cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu
• Vai trò trước hết và trên hết của phụ nữ trong việc thông truyền đức tin
Chương trình sẽ được kết thúc với bài “Con có Chúa” nhạc và lời của Viễn Xứ do ca sĩ Kim Thúy trình bày.