Chúa Là Gia Nghiệp – Hợp Ca

ÐK: Chúa là gia nghiệp đời con.
Xin Ngài bảo toàn thân con,
vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc,
và ở nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui,
Chúa là gia nghiệp đời con.

1. Con chúc tụng Chúa suốt đời,
và Ngài thương dẫn đường chỉ lối.
Giữa lúc đêm trường con tưởng nhớ Ngài,
Ngài ở bên con, con đâu sợ chi.

2. Tâm tư đượm thắm hoan lạc,
và lòng con mở hội mừng hát.
Ngày tháng trong đời con vẫn an nghỉ,
Ngài ở bên con, con vẫn vững tâm.

3. Chúa sẽ dạy con con đường
Đường dẫn đưa tới nguồn sự sống
Ở trước nhan Ngài con hằng hớn hở
Ngài ở bên con hoan lạc đầy dư.

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất

Category:

Video Thánh ca