Bài Giảng Công Giáo Chúa Nhật phục Sinh Đại Lễ Mừng Chúa Sống Lại – Bài Giảng Của Đức Cha Khảm
———————
Để cập nhật, theo dõi, chia sẽ và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày và nghe Đức Cha Khảm giảng Lễ Chúa Nhật phục Sinh Đại Lễ Mừng Chúa Sống Lại. Xin mời quý vị và các bạn ĐĂNG KÍ Bài Giảng Của Đức Cha Khảm (Miễn Phí) tại: