Con Chỉ Là Con – Lệ Hằng

1. Con chỉ là con khi sống trọn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu tỏa lan. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con.

ĐK. Đời con như chính tình yêu như Lời nhập thể như để Chúa hiện diện. Chính Ngài sống ở trong con, chính con sống ở trong Ngài. Cả hai nên một trong nhau, trao nhau tình mến thiết tha ôi mặn mà. Chúa là tất cả ở trong con để cho con mang sức sống đi vào tình hiệp thông.

2. Con chẳng là chi khi không là tình yêu, con chẳng là chi khi tình yêu mất đi. Vì cuộc đời con đã được mang ấn tín, bằng chính cuộc tình tác tạo từ ban sơ, cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ.

3. Con sống đời con với tất cả tình yêu, vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều. Mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân giáng thế, là chính mẫu mực bước đường đời trung kiên, vui sống thực hiện ước nguyền tình thiên thu.

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất

Category:

Video Thánh ca