Con thuộc về Ngài – Gia Ân

ĐK: Con nay thuộc về ngài lạy chúa, từ nay con thuộc về ngài. Con không mơ huyền thoại ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. khiến chúa hết tâm tư để không nối tiếc phù hoa để không lo lắng bôn ba, để tình cha yêu thương triền miên.
1. Đây là trái tim con và đây muôn khát vọng đây khao khát yêu thương và đây tâm hồn thao thức. dâng về chúa trên cao để hòa tan trong một tình thương,. đời sẽ chan hòa ánh dương để bừng lên tràn lan muôn hướng.

2. Đây mộng ước tương lai và đây muôn khắc khoải đây toan tính hôm nay và đây hi vọng ngày mai, dâng về chúa trên cao để ngày tháng đong đây tình thương cuộc sống không còn oán than và bừng lên niềm tin trong sáng.

3. Ban ngày phúc ơn thiêng chở che con tháng ngày ôi thiên chúa yêu thương vì con chúa đã bôn ba ai hiểu thấu công ơn để chuộc con chúa chọn thập giá, để dẫn con về với cha hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa.

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất

Category:

Video Thánh ca