CUỘC TRAO ĐỔI ĐẶC BIỆT GIỮA NHÀ BÁO PHẠM TRẦN VÀ ĐỨC GIÁM MỤC PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP GIÁO PHẬN VINH

Cuộc Trao Đổi Đặc Biệt giữa Nhà báo Phạm Trần và Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Địa phận Vinh–Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý & Hòa Bình của Hội đồng Giám Mục Việt Nam về Tình Hình Tôn Giáo Trong Nước và Các Vấn Đề Thời Sự Mới Nhất Liên Quan đến Giáo Hội Công giáo và