Dâng Mẹ – Hương Trà

Đk: Lạy mẹ Ma-ri-a.Mẹ Thiên Chúa,Mẹ đồng trinh. Đoàn con chung tiếng hát,chung tấm lòng,dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a mẹ nhân ái,mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương,là Trạng Sư,là Mẹ con.

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn,cả dĩ vãng,cả hiện tại với tương lai.

Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên mẹ là Vương Mẫu của đời con.

2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khuyết trinh và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa.

Xứng con Mẹ,con vui bước tới thiên Chúa, hi sinh nhiều vì bác ái quên lời danh.

3. Con nguyện cầu con trung thành,con quyết tâm,Mẹ nhận lấy cả tâm hồn kính dâng lên.

Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến,xin che chở giờ sau hết qua trần gian.

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất

Category:

Video Thánh ca