Ngài nói người đó phải loại bỏ mọi thứ trần thế mà chúng ta tôn thờ thay vì Chúa Giêsu.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: