Ngài đã rửa chân cho hai tù nhân lãnh án tù chung thân.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: