Ngài nói trong thinh lặng, chúng ta có thể khám phá tình yêu của Thiên Chúa khi nghĩ về cả những điều tốt đẹp và tệ hại trong cuộc sống.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: