“Xấu hổ vì cảnh hủy hoại, hủy diệt, người chết đuối và cảnh đổ máu của những người vô tội diễn ra hằng ngày…” Đức Giáo Hoàng nói.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: