Ngài giải thích rằng Đức Kitô hiện diện nơi những ai đang chịu đau khổ vì chiến tranh và nạn khủng bố.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: