Hướng dẫn download

  • » Chọn chất lượng phim bạn muốn tải, copy link DOWNLOAD đó add vào IDM phim sẽ tải nhanh hơn.
  • » Xem cách download và cài đặt IDM ở đây.
  • » 360px tải nhanh nhất | 720px - 1080px phim đẹp nhất.
  • » Nếu không xuất hiện DOWNLOAD, Server này chưa hỗ trợ.
  • » Xem thêm Video hướng dẫn tại đây.

Link download

1.Chúa Giàu Lòng Xót Thương - Simon Phan Hùng

2.Bài Đọc Lễ Chúa Nhật II Thường Niên Năm A

3.Đây Chiên Thiên Chúa - GM Nguyẫn Văn Khảm

4.Chiên Thiên Chúa - Lịch Phụng Vụ

5.Giới Thiệu Đức Giêsu Kitô - LM Nguyễn Minh Phương

6.Giới Thiệu Chúa Kitô - GM Vũ Duy Thống

7.Con Chiên - LM Trần Bình Tiên

8.Audio Học hỏi Phúc âm P1 - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

9.Audio Học hỏi Phúc âm P2 - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

10.Cầu nguyện kết thúc - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Xem video hướng dẫn