Ngài đã tổ chức sinh nhật đơn giản với âm nhạc vùng Bayern và bánh mì bretzel ngay trước cửa nhà.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: