Ngài cũng nhớ đến các nạn nhân của vụ tấn công xe tải ở Stockholm khi cầu xin sự hoán cải nơi trái tim của những tay khủng bố.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: