Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng Chúa sẽ đòi những người buôn bán vũ khí và người quyền lực nhất phải trả lẽ trước mặt Ngài.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: