Ngài cũng nhớ đến những nạn nhân trong vụ bạo động nhà tù nỗ ra ở Brazil trong tuần này.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: