Ngài cũng nhớ đến những nạn nhân trong vụ bạo động nhà tù nỗ ra ở Brazil trong tuần này.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*