Để chuẩn bị cho Tuần Thánh, ngài đề nghị mọi người dừng lại và đứng chiêm ngắm tượng Chúa Giêsu chịu nạn.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: