Phản ứng của Đức Giáo Hoàng Phanxico trước một bài hát quá dài do một ca đoàn trình diễn khiến du khách cảm thấy thú vị.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: