Ngài đã cử hành Thánh Lễ Bữa Tiệc Ly của Chúa tại một nhà tù.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: