Ngài đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi thác nước đã bị đóng băng do đợt rét đậm.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*