Đức Giáo hoàng đã có bài phát biểu sâu sắc trước phong trào Công Giáo Tiến Hành về việc rao giảng đức tin.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: