Đức Hồng Y Fernando Filoni – Tổng Trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng thăm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng

Đức Hồng Y Fernando Filoni viếng thăm miền đất 400 năm đón nhận Tin Mừng và Đại lễ bế mạc kim khánh Giáo phận Đà Nẵng

Category:

Video Thánh ca