“Sáng kiến này cho thấy luôn có một lối thoát và bạn không phải chiến đấu một mình,” một tham dự viên cho biết.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*