Ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại Vatican.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: