Ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại Vatican.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*