Video: Giáo Hội Năm Châu: 06/01 – 12/01/2015 – Giáo Hội Công Giáo tại Sri Lanka
VietCatholic Network1/11/2015