• Công bố Sách giáo lý Công Giáo bằng tiếng Ba Tư
• Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuala bị mưu sát, 4 nhà thờ bị tấn công
• Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc bảo vệ các thiếu nữ và phụ nữ trong những vùng đang có xung đột
• Tổng thống Ai Cập kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi Giáo thực hiện “cuộc cách mạng tôn giáo” trong thế giới Hồi giáo
• Các nhà lãnh đạo Công Giáo Phi Luật Tân kêu gọi tái tục các đàm phán hòa bình với Mặt Trận Hồi Giáo
• Liên Hiệp Quốc chỉ trích một hòa thượng Miến Điện
• UNICEF và các tổ chức bác ái Công Giáo mở chiến dịch quyên góp cho các trẻ em nạn nhân chiến cuộc