• Giáo Hội Công Giáo tại Sri Lanka
• Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh bày tỏ sự thất vọng trước nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về Palestine
• Hiệp Hội Thánh Lễ tiếng Latinh ở Anh xin các Giám Mục khích lệ việc cử hành Phụng Vụ tiền Công Đồng
• Tình trạng vô luật pháp tại Ấn
• Báo cáo về số thường dân bị quân khủng bố Hồi Giáo IS giết chết tại Iraq
• Âu lo của Giáo Hội Chính Thống Giáo Coptic Ai Cập
• Thực chất của chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình tại Mỹ