Chương trình hôm nay sẽ gởi đến quý vị và anh chị em những tin chính sau đây:
• Tòa Thánh phủ nhận tin có âm mưu ám sát Đức Thánh Cha tại Phi Luật Tân
• Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Syria kêu gọi các tín hữu ở lại Trung Đông
• Thống kê về những người bước vào đời thánh hiến tại Hoa Kỳ
• Thủ tướng Do Thái kêu gọi người Do Thái trở về đất nước sau cuộc tấn công một hội đường Do Thái tại Đan Mạch
• Các Giám Mục Ấn tố cáo âm mưu của chính quyền muốn biến Kitô hữu thành công dân hạng hai
• Lệnh ngưng bắn tại Ukraine