• Đức Thượng Phụ danh dự của Chính Thống Giáo sẽ cùng thăm Cairo với Đức Thánh Cha
• Trong thông điệp Phục sinh, các Giám mục Phi lên án những người Công Giáo bác bỏ giáo huấn của Giáo Hội
• Khủng bố Hồi Giáo IS tấn công một tu viện ở núi Sinai để gia tăng áp lực lên chuyến tông du Ai Cập của Đức Thánh Cha
• Nhà thờ chính tòa Kathmandu, Nepal bị phóng hỏa
• Đức Thánh Cha không thể đi thăm Brazil trong năm nay
• Thống đốc Kitô hữu đầu tiên của Indonesia bị đại bại trong cuộc tái tranh cử
• Giám Mục Anh hoan nghênh việc giảm bớt án tử hình trên thế giới
• Sứ điệp Phục sinh 2017 chung của các Giáo Hội Kitô tại Âu Châu