• Đức Hồng Y Parolin kêu gọi Đông Timor tiếp tục truyền giáo
• Ký kết hiệp định giữa Tòa Thánh và Đông Timor
• Tình hình Giáo Hội tại Đông Timor
• Vài nét về lịch sử truyền giáo tại Timor.
• Vài nét về lịch sử cận đại của Timor
• Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi việc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo tại Indonesia
• Chủ đề Ngày Hoà bình Thế giới 2016: “Vượt thắng sự thờ ơ để có hoà bình”.
• Ðừng sợ và hãy cứ đến Bethlehem!
• Kitô hữu Syria nói: Chúng tôi rất là sợ
• Tòa Thánh khích lệ các linh mục tham gia vào đoàn các Thừa Sai Lòng Thương Xót
• Làn sóng người tị nạn Syria sẽ làm thay đổi tỷ lệ người Hồi Giáo và Kitô Giáo tại Li Băng
• Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường chăm sóc người già và yếu đau trong Năm Thánh Từ Bi
• Một Giám Mục Thụy Sĩ bị kiện ra tòa vì trích dẫn Kinh Thánh về quan hệ đồng tính
• Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher: Những kẻ ủng hộ công nhận kết hiệp đồng tính đang cố làm tắt mọi tiếng nói chống đối tại Úc
• Kỷ niệm 70 năm chia cách hai miền Nam Bắc, Đức Hồng Y Andrew Yeom Soo-jung kêu gọi cầu nguyện cho hòa giải