• Giáo hội phát triển chiến dịch ngăn ngừa bạo lực và tội phạm.
• Triển lãm: “Một phúc lành cho nhau: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và dân tộc Do Thái”.
• Hai thanh niên Do Thái đốt nhà thờ Hoá Bánh và Cá ra nhiều bị ra hầu tòa
• Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Rôma và trên thế giới
• Một linh mục Ý trừ qủy từ trực thăng
• Trừ quỷ cho cả một quốc gia
• Hoa Kỳ là nước cần được trừ quỷ nhất
• Mễ Tây Cơ thiếu các linh mục trừ quỷ
• Phi Luật Tân cũng thiếu các linh mục trừ quỷ