Giọt lệ thống hối – Khánh Ly

Có những giọt nước mắt khóc cho tội đời
Có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn
Đường đời quá khứ, một thoáng xa xôi
Bao nhiêu tội với Ngài

Có những giọt nước mắt, khóc cho phận này
Có những giọt nước mắt, khóc đời xót xa
Phận người yếu đuối, bụi cát hư vô
Xin một lần ăn năn

ĐK:Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô
Thương con Ngài ơi, đời con đắm đuối
Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha
Con đây Ngài ơi, trọn đời ăn năn

Có những lần thống hối, khóc cho cuộc đời
Điêu hoang sầu chất chứa, điệp trùng đơn côi
Dù nhiều lầm lỡ, Ngài xót thương con
Ban ơn giải thoát đời

Tiếng nức dài hiu hắt, khóc cho buồn phiền
Tâm tư là thống hối, trắng cuộc sống con
Đời người gian dối, phủ lấp con tim
Xin một lần ăn năn

Đi trong đời dương thế, biết bao tội lệ
Van xin ngài thương tha, những lần đi hoang
Đường đời trăm mối, mộng ước xa xôi
Bao nhiêu lần lỡ lầm

Có những lần cất bước, đi trong cuộc đời
Những dấu đời sẽ sất, xin Ngài thứ tha
Đời còn yếu đuối, phận kiếm lênh đênh
Xin một lần ăn năn

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất

Category:

Video Thánh ca