Ngài nói, “Bộ mới được thành lập là nơi các giáo dân trên thế giới sống ơn gọi của họ.”

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*