Hướng Về La Vang – Ca Đoàn Hương Kinh

ĐK. Mẹ La Vang xưa nay chưa từng có ai chạy đến í cùng Mẹ mà Mẹ í không nhậm lời. Chúng í con khấn xin, xin Mẹ La Vang thương ban hồng phúc bình an dư tràn đưa hồn con tới thiên đàng.

1. Hướng í về La Vang dù con ở ơ nơi mô. Con cũng í nhớ lời Mẹ. Hướng í về La Vang con ca danh Mẹ suốt đời. Mẹ là hiền mẫu của con.

2. Hướng í về La Vang lòng con nhớ ơ khi xưa. Nơi Mẹ í đã hiện ra. Hướng í về La Vang qua bao năm dấu tích còn. Đời nào con lại dám quên.

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất

Category:

Video Thánh ca