Tác giả của cuốn sách “Mary of Nazareth” (tạm dịch: Maria làng Nazareth) chứng minh được điều đó trong lịch sử nhân loại.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: