Mừng Kính Thánh Monica – Phương Thảo & CĐ Gia Tôn

1/ Xin dâng muôn lời ngợi ca, xin dâng về trước Thiên Tòa, cùng muôn kinh thiết tha ngợi khen Thánh Monica.

ĐK. Ngợi khen thánh nữ Monica trọn cuộc sống ngát thơm hương hoa, tình yêu Chúa luôn chan hòa. Vượt đường xa tìm con dù lòng sầu héo hon nhưng trọn một niềm tin nơi Chúa luôn, đưa về người con bấy lâu lạc đường.

2/ Năm xưa khi ở trần gian đau thương phủ lấp muôn vàn, hằng tin yêu chứa chan, vượt bao khó nguy gian nan.

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất

Category:

Video Thánh ca