Nguyện Cầu Mẹ La Vang – Khánh Ly

1. Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Nguyện Mẹ chúc phúc cho Quê Hương Việt Nam. Lời cầu thắm thiết cho Giang Sơn bình an. Trong muôn hy vọng tình Mẹ dịu hiền. Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Tình Mẹ thắp sáng cho Quê Hương Việt Nam. Nguyện Mẹ dẫn lối cho dân con bình an. Đi trong tay Mẹ tình mến ủi an.

ĐK. Dâng về Mẹ mến thương Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Đây Quê Hương Việt Nam dâng lên Mẹ Mẹ nguồn cậy trông. Dâng về Mẹ dấu yêu Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Đây dân con Việt Nam dâng lên Mẹ nguyện Mẹ đoái thương.

2. Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Nguyện Mẹ giáng phúc cho dân con bình an. Và Mẹ dẫn lối muôn con tim Việt Nam. Đi trong ân tình một đời an bình. Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Tình Mẹ chất ngất trong con tim Việt Nam. Một đời gắn bó trong tin yêu Mẹ ơi. Trong tay Mẹ hiền nguồn suối trường sinh.

3. Con hiến dâng Mẹ hiền Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Hành trình sóng gió đây dân con Việt Nam. Một ngày bước tới tương lai đang chờ mong. Tin yêu trông cậy nguyện Mẹ thương tình. Con thiết tha nguyện cầu Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Cùng Mẹ sánh bước trong yêu thương đầy vơi. Đồng hành mãi mãi trong con tim Việt Nam. Tương lai huy hoàng hạnh phúc trường sinh.

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất

Category:

Video Thánh ca