Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất về Thánh Giuse 2016 (Phần 1)
Thánh Ca về Giuse | Bài Hát Thánh ca về Thánh Giuse Hay Nhất – Lm Nguyễn Sang 2016, thanh ca giuse

1. Cầu Xin Thánh Gia
2. Giuse Trong Âm Thầm
3. Thánh Giuse 1
4. Kính Mừng Thánh Giuse
5. Thánh Giuse 2
6. Thánh Giuse 3
7. Thánh Giuse 4
8. Nguyện Cầu Thánh Gia
9. Hãy Đến Cùng Thánh Giuse
10. Ca Mừng Thánh Giuse
11. Giữa Biển Trần Gian
12. Giuse Chuyện Kể Về Người
13. Lạy Thánh Giuse