Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất về Thánh Giuse 2016 (Phần 1)
Thánh Ca về Giuse | Bài Hát Thánh ca về Thánh Giuse Hay Nhất – Lm Nguyễn Sang 2016, thanh ca giuse

1. Cầu Xin Thánh Gia
2. Giuse Trong Âm Thầm
3. Thánh Giuse 1
4. Kính Mừng Thánh Giuse
5. Thánh Giuse 2
6. Thánh Giuse 3
7. Thánh Giuse 4
8. Nguyện Cầu Thánh Gia
9. Hãy Đến Cùng Thánh Giuse
10. Ca Mừng Thánh Giuse
11. Giữa Biển Trần Gian
12. Giuse Chuyện Kể Về Người
13. Lạy Thánh Giuse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*