Những Bài Hát Thánh Ca Về Chúa Thánh Thần 2016 Hay Nhất
Thánh Ca về Chúa Thánh Thần 2016 | Bài Hát Về Chúa Thánh Thần Hay Nhất

1. Cầu Xin Chúa Thánh Thần – Lm Nguyễn Sang
2. Ơi Chúa Thánh Thần – Diệu Hiền
3. Ngài Là Thần Khí – Nhã Ca
4. Ôi Thần Linh Chúa – Trần Đình
5. Thánh Thần Chúa – Kim Cúc
6. Thần Khí Chúa Ngự Trên Tôi – Ngọc Thiện
7. Trong Thánh Thần Tình Yêu- Tốp Ca
8. Thánh Thần Chúa
9. Nguyện Xin Chúa Thánh Thần – Kim Cúc
10. Thánh Thần Hãy Đến – Diệu Hiền, Phi Nguyễn
11. Chúa Thánh Thần – Mai Thảo
12. Kính Xin Chúa Thánh Thần – Tường Ly
13. Lạy Chúa Thánh Thần -Tr Yên, Cao Duy
14. Thần Khí Chúa – Lê Anh
15. Thánh Thần Xin Ngài Ngự Đến – Mỹ Dung
16. Thánh Thần Hãy Đến – Diệu Hiền, Phi Nguyễn
17. Xin Ngôi Ba – Lê Anh
18. Ân Huệ Thánh Thần – Huy Bảo
19. Lạy Chúa Thánh Thần – CĐ Mẹ Hằng Cứu Giúp
20. Thánh Thần Chúa – Lê Anh, Việt Thắng

Đăng ký nhạc Thánh Ca:

Category:

Video Thánh ca