Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Dành Cho Mùa Xuân | Xuân Tình Yêu

1. Kinh Nguyện Tạ Ơn – Trần Ngọc & Tốp Nữ
2. Phút Giao Thừa – Tâm Linh & Bích Hiền
3. Thắp Nén Hương Xuân – Thanh Sử & Tốp nữ
4. Xuân Quê Hương – Ngọc Mai
5. Xin Chào Mùa Xuân – Tuyết Mai
6. Mùa Xuân Đến Rồi – Xuân Trường & Tuyết Mai
7. Dâng Chúa Mùa Xuân – Trần Ngọc & Tuyết Mai
8. Lễ Dâng Mùa Xuân – Khắc Thiệu & Diệu Hiền
9. Xuân ở Trong Con – Tâm Linh & Gia Ân
10. Họp Mặt Xuân Mới – Hoàng Hiệp & Bích Hiền
11. Lời Dâng Trong Phút Giao Thừa – Xuân Trường
12. Mùa Xuân Nhớ Mẹ Nhớ Cha – Thanh Sử – Hồng Mơ
13. Xin Mẹ Mùa Xuân – Diệu Hiền

Website:

Category:

Video Thánh ca