Nữ Vương Mần Côi – Lm Nguyễn Sang

ÐK: Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng,
dâng ngành Mân Côi muôn mầu hoa thắm tươi.
Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng,
hòa với cung đàn xiết bao mừng vui.
Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa,
lòng con yêu mến cậy trông thiết tha,
qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến,
xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

1. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin,
con năng ngắm phép Mân Côi từ đây.
Này con thành tâm mến yêu cậy tin,
cao rao phép thánh Mân Côi hằng ngày.

2. Mẹ ơi trần gian biết bao lầm than,
tan theo năm tháng chiến tranh còn chi ?
Này con cậy trông Nữ Vương bình an,
xin ơn phép thánh Mân Côi phù trì.

Category:

Video Thánh ca