Phim Light Of love

DWQA QuestionsDanh mục đơn: PhimPhim Light Of love
Ngọc Phúc hỏi 2 năm trước

Bộ phim Light of Love
https://youtu.be/PIwJacw_Z3Y
Một bộ phim nói về đời sống thánh hiến rất hay, chia sẻ về niềm vui được sống đời sống phục vụ, tận hiến cho tình yêu của Chúa
tiếc là bộ phim chưa được chuyển ngữ sang tiếng việt, mong website có thể chuyển ngữ sang tiếng việt và chia sẻ lên cho mọi người

Your Answer

14 + 18 =