Đức Thánh Cha cảnh giác về những cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng.
o Ngoại trừ Thiên Chúa, chúng ta không muốn tôn thờ bất cứ ai và bất cứ điều gì.
o Buổi triều yết chung thứ Tư 25 tháng Sáu
o Đừng phán xét – anh chị em không phải là Thiên Chúa đâu!
o Huấn dụ cho các linh mục
o Buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 22 tháng Sáu
o Cuối cùng là câu chuyện về Đền Thờ Thánh Gioan Latêrano tại Rôma