• Giáo Hội không phải là quán trọ.
• Các linh mục chớ quên đi mối tình đầu của mình là Chúa Kitô.
• Buổi triều yết chung thứ Tư 12 tháng Sáu
• Đức Thánh Cha Phanxicô nói Tám Mối Phúc Thật vạch ra một chương trình cho đời sống Kitô hữu.
• Một Giáo Hội không có khả năng tạo ra những bất ngờ là một Giáo Hội đang hấp hối
• Cuối cùng là câu chuyện về Đền Thờ Đức Bà Cả tại Rôma