1. Chúa chuẩn bị chúng ta để thực hiện tốt sứ vụ của mình.
2. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: Ai phải trả giá cho tham nhũng
3. Buổi triều yết chung thứ Tư 19 tháng Sáu
4. Sỉ nhục có thể làm chết người.
5. Buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 15 tháng Sáu
6. Cuối cùng là câu chuyện về Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành tại Rôma